Om koret

Missionary Band er en gruppe af kristne sangere fra forskellige kirker. Gruppen blev dannet i 2010 i Danmark. Gruppen består af frivillige, som arbejder socialt med andre mennesker, uanset hvor man kommer fra.

Har til formål:

-At forkynde de gode nyheder gennem sang, som Jesus befaler det i Mattæus 28, 18-20
-At forkynde gennem sang ved kristne kampagner, koncerter, og seminarer
-At forkynde evangeliet gennem medier
-At hjælpe med åndelig rådgivning, og praktisk hjælp til enker, forældreløse og fattige og fængslede
-Hjælpe de unge og opfordre dem til at tjene Gud, så de bliver en hjælp til kirken og familien.
-Hjælpe mennesker gennem bøn og sang til at tilbede Gud
-Hjælpe til at udvikle tro og håb hos medlemmerne gennem bøn og undervisning i Guds Ord i cellegrupper og konferancer.